Anasayfa Politikalarımız
Politikalarımız

Kalite Politikamız
Şirket olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve kalite standartlarını en üst seviyede tutmayı taahhüt ediyoruz. Kalite politikamız, iş süreçlerimizi optimize etmeyi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ve şirket içindeki verimliliği artırmayı hedefler.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için müşteri geri bildirimlerini değerlendiriyor ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde kalite standartlarını sürekli olarak yükseltmeyi hedefliyoruz. Kalite yönetim sistemlerini kullanarak süreçlerimizi optimize ediyor ve mükemmeliyeti hedefliyoruz. Sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek iş süreçlerimizi analiz ediyor, verimliliği artırmak ve hataları minimuma indirmek için sürekli çaba gösteriyoruz. Tüm çalışanlarımızın katılımını teşvik ediyor ve kalite odaklı bir kültür oluşturmak için eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Kalite standartları ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz. Mevzuata ve sektörel standartlara uygunluğu sağlamak için sürekli denetimler yapıyoruz. Kalite politikamızı sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek, çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu da gözetiyoruz.

Bu politika, şirketimizin kalite odaklı bir çalışma kültürünü teşvik eder. Kalite standartlarını karşılamak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için tüm çalışanlarımızın bu politikaya uyum sağlaması önemlidir.

Bilgi Güvenliği Politikamız
Şirket olarak, bilgi güvenliği ve veri gizliliğini sağlamak amacıyla bu politikayı benimsemekteyiz. Bu politika, şirket içindeki tüm çalışanların, sistemlerin ve bilgi varlıklarının güvenliğini korumayı ve gizliliğini sağlamayı hedefler.

Tüm bilgi varlıklarını değerli ve hassas olarak kabul ediyoruz. Bu varlıkları uygun yöntemlerle koruyarak yetkisiz erişime karşı önlemler alıyoruz. Bilişim sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Veri erişimini sınırlıyor ve şifreleme gibi güvenlik protokollerini uygulayarak verileri koruyoruz. Tüm bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uyum sağlıyoruz. Veri koruma yasaları, bilgi güvenliği standartları ve sektörel gerekliliklere tam uyum gösteriyoruz. Tüm çalışanlarımızı bilgi güvenliği konusunda eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz. Bilgi güvenliği politikalarına ve prosedürlere uyum konusunda sürekli farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bilgi güvenliği olaylarına hızlı bir şekilde müdahale ediyor ve bu olaylardan ders çıkararak sistemlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Üçüncü taraflarla paylaşılan bilgilerin güvenliğini sağlamak için uygun sözleşmeler ve denetimler yoluyla dış kaynakları yönetiyoruz.

Bu politika, şirketimizin bilgi güvenliği standartlarını belirler ve tüm çalışanlarımızın bu standartlara uyum göstermesini sağlar. Bilgi güvenliği risklerini azaltmak ve şirket içinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için bu politikayı sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Çevre Politikamız
Şirket olarak, çevre koruma ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak faaliyetlerimizi yönlendiriyoruz. Çevre politikamız, doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi, atıkların azaltılmasını ve çevresel etkilerin minimize edilmesini amaçlar.

Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak atık üretimini azaltmayı hedefliyoruz. Enerji, su ve diğer kaynakları tasarruflu bir biçimde kullanarak çevresel etkimizi en aza indiriyoruz. Atık miktarını minimize etmek ve geri dönüşümü teşvik etmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Atıklarımızı ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerine tabi tutarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkabilecek çevresel riskleri önlemek için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Çevresel etki değerlendirmesi yaparak olası riskleri belirliyor ve önleyici adımlar atıyoruz. Tüm çalışanlarımızı çevre konularında bilinçlendiriyor ve eğitiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, iş süreçlerimizde çevreye duyarlı bir yaklaşım geliştirmelerine destek oluyoruz. Tüm çevreyle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum gösteriyoruz. Yasal gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra, daha ileriye giderek sektör standartlarının üzerine çıkarak çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz. Çevre politikamızın gerekliliklerini yerine getirerek çevreye duyarlı bir iş yapma kültürünü sürdürülebilir bir şekilde benimsiyoruz.

Bu politika, şirketimizin çevresel performansını sürekli olarak gözden geçirmemize ve geliştirmemize olanak tanır. Tüm çalışanlarımızın bu politikayı benimsemesini ve uygulamasını sağlamak için kaynaklarımızı ve desteğimizi sağlıyoruz.

Enerji Politikamız
Şirket olarak, enerji kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmek amacıyla bu enerji politikasını benimsemekteyiz. Çevresel etkimizi azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bu politika, iş süreçlerimizin ve tesislerimizin enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlar.

Enerji verimliliğini artırmak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve iş süreçlerindeki iyileştirmelerle enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı artırmak için yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor ve bu kaynakların kullanımını teşvik ediyoruz. Atık enerjiyi minimum düzeye indirmek ve geri dönüşüm yöntemleriyle bu enerjiyi tekrar kullanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızı enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz. Çalışanların önerilerine ve katılımına açık bir kültür oluşturarak enerji performansımızı iyileştirmeye destek veriyoruz. Enerjiyle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz ve bu düzenlemelerin ötesine geçerek sektörde öncü bir rol oynamayı hedefliyoruz.

Bu politika, şirketimizin enerji tüketimiyle ilgili performansını yönlendiren temel bir belgedir. Çevre etkilerini azaltmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusundaki taahhüdümüzü yansıtmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Şirket olarak, çalışanların sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı ve iş yerlerimizde güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamız, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı, kazaları önlemeyi ve iş sağlığı ile ilgili riskleri azaltmayı amaçlar.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Tehlikeli durumların ve davranışların belirlenmesi ve önlenmesi için sürekli çaba gösteriyoruz. Tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz. Risklerin farkına varmalarını ve güvenli çalışma uygulamalarını benimsemelerini sağlamak için düzenli eğitim programları düzenliyoruz. İş yerlerimizde düzenli olarak risk değerlendirmesi yapıyoruz ve olası tehlikeleri belirleyerek önleyici tedbirler alıyoruz. Tehlikeleri azaltmak ve iş kazalarını en aza indirmek için sürekli olarak iyileştirme yapmayı hedefliyoruz. Güvenli ekipman kullanımını teşvik ediyor ve iş süreçlerini güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri alıyoruz. İş ekipmanlarının düzenli bakımını yaparak iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Acil durumlarda etkili müdahale için hazırlıklı olmak adına acil durum planları geliştiriyoruz ve düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyor ve bu düzenlemelerin ötesine geçerek en iyi uygulamaları benimseyerek sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.

Bu politika, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak için temel bir rehberdir. Herkesin bu politikaya uyması ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun davranması, güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesine katkı sağlar.

İnsan Kaynakları Politikamız
Şirket olarak, insan kaynaklarına ve çalışanlarımızın refahına büyük önem veriyoruz. İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı, işbirliğini teşvik etmeyi, gelişimi desteklemeyi ve adil bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.

Çalışanlarımızın iş memnuniyetini artırmak için çeşitli programlar ve destekleyici politikalar geliştiriyoruz. Çalışanların refahını, iş ve özel hayat dengesini sağlamak için çeşitli imkanlar sunarak destekliyoruz. Eşitlik ve çeşitliliği teşvik ediyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine önem veriyoruz. Eğitim ve gelişim programları sunarak çalışanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Şeffaf ve adil bir performans değerlendirme süreci yürütüyoruz. Çalışanların performanslarını düzenli olarak değerlendirerek geri bildirimler sağlıyor ve gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Çalışanların sağlığı ve güvenliği, önceliklerimiz arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlamak için sürekli olarak önlemler alıyoruz. Etik değerlere saygı gösteriyor ve iş ahlakına uygun bir çalışma ortamı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Kurumsal değerlerimizi korumak ve yaymak için rehberlik ediyoruz.

Bu politika, çalışanlarımızın mutluluğunu, gelişimini ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. İnsan kaynakları politikamızın gerekliliklerini yerine getirerek, şirket içinde pozitif ve üretken bir iş ortamı oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

Dokümanlar
Sosyal Medyada Paylaş